Först under vintern börjar vi skriva på rapporten kring sommarens undersökning men redan nu börjar analysresultat trilla in då och då. Arkeobotanikern Håkan Ranheden har t.ex. hittat flera förkolnade sädeskorn i avfallslagret vid det stora blocket, nämligen korn och råg.

Korn av råg, sett i stereolupp

Sven Isaksson vid Auxilia på Stockholms universitet har analyserat ett jordprov från vår misstänkta tjärtratt. Hans resultat ger starka skäl att tro att det verkligen rör sig om en grop för tjärframställning, skoj!

Tjärtratt i profil. Foto: Christina Holm