Simon Karlsson undersöker en boplats vid utgrävningsplatsen ”Lilla prästgården”.

Nu är vi färdiga med den lilla boplatsen vid Prästgården. Resultatet blev ungefär det förväntade. Vi är övertygade om att det vi undersökte var utkanten av en större boplats belägen söder om den nya vägsträckningen. Vi fann lämningar av ett stolpbyggt hus, eldstäder, en ugn och två brunnar. Vi grävde också i ett kulturlager. Fynden var få. Vi hittade förhistorisk keramik, delar av en kritpipa, slaktavfall, blysmältor och bältessöljor. Fynd och lämningar kommer att analyseras och dateras senare. Trots de blygsamma resultaten kommer platsen att ge en viktig pusselbit till förståelsen av bebyggelseutvecklingen i Rasbotrakten.

Nu kommer vi att lägga all kraft på den stora boplatsen vid Prästgården. Vi tror att vi där kommer att hitta betydligt mer spännande lämningar och fynd.

Håkan Aspeborg och Anton Seiler