Vi har nu arbetat med skärvstenshögen i en och en halv vecka. Två kvartiler har börjat grävas och flera fynd har framkommit. Det rör sig om för skärvstenshögar typiska fyndkategorier såsom keramik, bränd lera, lerklining, brända och obrända ben samt harts och flinta. Relativt ytligt i högen påträffades även en pilspets i järn från vikingatiden.
Anläggningen har flera inre konstruktioner som inte har varit helt lätta att få fram då det är väldigt trångt mellan de större stenblocken och skärvstenspackningen är mycket hård. Ett stort antal hinkar skärvsten har plockats bort från skärvstenshögen och man kan inte låta bli att förundras över den tid och möda människorna under forntiden lade ner på den här typen utav anläggningar.
Nästa steg blir att börja gräva de resterande kvartilerna för att få en tydlig bild av anläggningen i plan och det ska bli oerhört spännande att se vad som då kommer att komma fram.
/Anna-Sara Noge