Snett solljus som lämnar delar av gravarna i skugga hela dagen och gör dokumentationsfotograferingen svår. Jord och sten som lossnar i stora iskakor när man sätter hackan i dem. Kontra regntunga dagar där anläggningar och kulturlager förvandlas till en enda lervälling. Vädret i slutet av oktober bjuder på snabba ombyten samtidigt som tidspressen är stor, både p.g.a. att slutdatumet närmar sig och inte minst med tanke på att snön nu har lagt sig i delar av Uppland. Oavsett väder och vind jobbar vi dock glatt på vid Skeke och stämningen är god.

I gravgruppen har vi nu lämnat de riktigt stora gravkomplexen bakom oss och har därför delat upp oss två och två på de mindre gravarna. Vi har för tillfället fått välkommet tillskott genom Jenny och Sandra, som raskt gräver såväl gravar som underliggande djupa kokgropar.

Generellt blir en del gravar riktigt fina. Fyndmönstret går igen, och de innehåller som regel keramik tillsammans med brända och obrända ben, de senare oftast kotänder. Fynden förekommer antingen i nedgrävningar i graven, i koncentrationer eller spridda i lagren. Vissa gravar är skadade av senare aktiviteter och finns endast delvis kvar, medan vissa anläggningar visar sig vara stenpackningar utan fynd. Under gravarna finns ofta både kokgropar och kulturlager som visar platsens komplexitet och långa användning. Nu närmar sig snart den spännande slutavbaningen som i regel brukar bjuda på en del överraskningar. Mer om detta vid ett senare tillfälle.

Maria Lingström

Therese skuggar en anläggning så att kontrasterna framträder tydligare