Förra veckan tog flygfotografen Max Marcus (Hawkeye flygfoto) en jättefin serie med flygfoton över Skeke med omnejd. Vi tänkte ta tillfället i akt och visa ett urval av dessa foton så att ni kan få se hur våra lämningar ser ut från ovan.

Vi skall använda fotona både för att analysera lämningarnas uppbyggnad, exempelvis stenkonstruktioner mm., men även för att kunna digitalisera alla block och stenar på ytan. Det sistnämnda för att på ett realistiskt sätt kunna återskapa terrängen på Skeke efter grävningens slut.

Avbanad yta sedd från söder. Foto: Hawkeyw/RAÄ

Inzoomning på norra delen av undersökningen