Hej igen!

Få se nu… vad pratade vi om sist.
I det senaste blogginlägget från Strömmen förra året så berättade vi att Botark (Sven-Gunnar Broström och Kenneth Ihrestam) skulle göra en skålgropsinventering innanför undersökningsområdet.
Vi hade ju redan hittat ett antal skålgropar och skålgropskandidater, så vi visste att det fanns skålgropar att finna på Strömmen. Frågan var bara hur många och, framför allt, var på området de skulle kunna finnas.

Inventeringen gav ett finfint resultat. Sammanlagt konstaterades 7 skålgropslokaler med sammanlagt 12 skålgropar. Till denna ristningsmiljö kan vi tillägga de två blocken med var sin ristade ränna som vi nämnt tidigare i bloggen.
De olika ristningslokalernas placering i terrängen i kombination med bland annat stensträngarna och gravarna vi hittade gör att funktionen för Strömmens tidigaste faser kommer att omtolkas.

Denna 10 centimeter stora skålgrop hittades strax utanför grav A2, i den södra delen av Strömmen.
Här ser vi tydligt hur de två ristade trekantiga blocken samspelar med varann och… vad mer: kanske grav A2? eller fornsjön i bakgrunden? eller varför inte Björkgärdet 4 kilometer härifrån?

Det finns förstås mer oförklarliga ristade fynd: Det som än så länge framstår som mest udda är ristningen på skålgropslokal 15. Ca 40 centimeter från en skålgrop finns en ristad figur som till formen påminner om hur vikingatida kvinnor gestaltas bland annat på gotländska bildstenar och i smycken.

Vem är denna mystiska person: En trött vikingatida kvinna eller en tillbedjande bronsålders-mö?

Figurens liggande placering på blocket kan man fundera kring liksom de två strecken som utgår från kroppen. Det är inte ovanligt vikingatidens avbildade kvinnor håller dryckeshorn i händerna. Kan det möjligtvis vara ett dryckeshorn vi ser? En annan möjlighet är att figuren, som avbildas med ansiktet vänt upp mot himlen, håller upp armarna i en tillbedjande gest. Den stora frågan är: Är figuren vikingatida eller är den äldre? Materialet från Strömmen är under bearbetning och vi återkommer senare med ytterligare uppdateringar.
Torbjörn

Ps. Angående dagens titel: Det är inget jag kommit på själv utan det är en skamlig rip-off. Jag ber aller ödmjukast salig Stieg Trenter om ursäkt genom att med denna sista bild aktualisera en stor svensk deckarförfattare.
D.s

 

Harry Friberg ute på vådligheter