Ni kanske minns den mindre boplatsen i Rasbo vi undersökte i juni och som vi kallade Lilla Prästgården? Nu har vi i alla fall fått svaren från C14-analyserna. Dessa visar att man levde och verkade där under slutet av förromersk järnålder och äldre romersk järnålder, d.v.s. mellan 200 f.Kr. och 200 e.Kr. Det var en granpinne från en brunn, träkol från en ugn och en stolprest från ett litet hus som blev daterade.

Denna träpinne från botten av en brunn är cirka 2200 år gammal

Så småningom ska det bli spännande att sätta Lilla Prästgården i relation till närliggande boplatser vid Stora Prästgården och Skeke. Vi återkommer när vi vet mer!

Mats undersöker en ugn från förromersk järnålder