Flygbild av undersökningsormådet vid Prästgården. Foto Max Marcus, Hawkeye flygfoto.Förra helgen var det dags för en första metalldetektering av den stora boplatsen som vi kommer att undersöka under sommaren. Förutsättningarna inför uppdraget var optimala. Markarrendator Mikael Odhner hade harvar marken till en fin och slät yta och solen sken hela tiden utan att vara stekande. Men viktigaste av allt var att vi hade fått ihop ett gäng på fem mycket erfarna metalldetekterare som skulle göra jobbet. Tre av dem, Maria Lingström, Magnus Lindberg och Håkan Svensson är anställda vid Riksantikvarieämbetet UV, Jesper Olsson arbetar som kriminaltekniker vid polisen i Skåne och Lars Vinroth är IT-konsult.

Håkan har precis lokaliserat ett metallfynd.

Redan efter en halvtimme ropade Håkan att han hittat något riktigt spännande, nämligen en del av ett arabiskt silvermynt. Vi har skickat ett foto på myntet till specialisterna vid Kungliga Myntkabinettet i Stockholm för att få en närmare bestämning och datering.

Så här såg det trasiga arabiska silvermyntet från vikingatiden se ut

Och så fortsatte det i princip hela tiden under helgen, sammanlagt 150 fynd har vi samlat ihop. Flera av dem är mer eller mindre kompletta dräktspännen från perioden mellan yngre vendeltid och vikingatid, och vi har även andra spännande saker som ett litet hänge av bly, pärlor och små beslag som suttit som prydnader på dräkter.

Lite jordiga men ändå mycket vackra dräktspännen från yngre järnålder.
Det mycket effektiva och trevliga metalldetektorgänget. Från vänster: Magnus, Maria, Jesper, Håkan och Lars.

Vissa fynd hjälper oss att förstå vad man gjorde på platsen under vikingatiden. Det är mindre föremål av brons, som små plåtbitar, klippta kärl och smältor. Vi tror nämligen att de vittnar om en ganska omfattande gjuteriverksamhet, vilket är ganska ovanligt på landsbygden. Men detta är fortfarande en arbetshypotes, först när vi börjar gräva oss ner i matjorden kommer det att klarna. Men spännande är det, från allra första början!

Anton Seiler & Håkan Aspeborg