En vikingatida boplats nära Vellinge, i sydvästra Skåne undersöks 2022. I detta område – som många känner till genom uttrycket ”söder om landsvägen” – finns landets bördigaste jordar.

Boplatsen som ska undersökas ligger 700 meter sydväst om Vellinge gamla bytomt som med sina 36 gårdar (år 1570) var den största byn i denna del av Skåne. Med tanke på att kyrkotätheten på Söderslätt är bland den högsta i Skandinavien är det rimligt att tänka sig att gårdarna låg tätt även under vikingatiden.

Läs mer i Hemma hos vikingarna i Vellingby