I Vellinge är grävmaskinerna just nu fullt sysselsatta med att schakta bort all matjord som täcker undersökningsområdet. Över den framschaktade ytan syns en mängd mörkfärgningar som markerar bland annat gropar, härdar, brunnar och stolphål till långhus. Vill du kika  närmare på vad vi hittar? Missa inte vår digitala visning på Instagram torsdagen den 9 juni.

Parallellt med schaktning, detektering och inmätning har vi även börjat undersöka anläggningar så som den fina härden i förgrunden. Foto: Arkeologerna CC BY

Ett flertal av stolphålen ingår i långhus som varit kända sedan tidigare, men även i nyupptäckta hus. Vi kommer framöver att undersöka och ta prover i huslämningarna, bland annat för att få ledtrådar om hur husen användes och vem som bodde i dem. Mer om detta följer i ett kommande inlägg.

På bilden kan man ana ett av de nya hus som framkommit. Spår efter husets takbärande stolpar markeras av två rader med små gula pinnar till vänster om grävmaskinen. Foto: Arkeologerna CC BY

I samband med schaktningen metalldetekterar vi matjorden vilket har resulterat i några metallfynd. Mest spännande är nog ett vikingatida viktlod och ett fragment av ett arabiskt silvermynt, en så kallad dirhem. Ytterligare ett fynd är ett spänne i så kallad urnesstil som var populärt under slutet på 1000-talet och 1100-talet. Spännet är därmed något yngre än de hus som daterades vid förundersökningen. Det blir därför intressant att se om vi kommer att finna andra hus eller anläggningar som är samtida med spännet.

Digital guidad visning

Om du är nyfiken på att se mer från utgrävningen så ska du kika in på vårt Instagramkonto kl 14 nu på torsdag den 9 juni. Då kommer vi nämligen att göra en kort livesändning där bland annat vår paleoekolog Per Lagerås berättar om vad innehållet i en brunn kan säga om en plats!

Fynd från den inledande detekteringen: Ett flerkantigt viktlod, en liten bit av ett arabiskt silvermynt och ett urnesspänne. Foto: Arkeologerna CC BY