Ta del av Arkeologernas spännande utgrävningar, häftiga fynd och intressanta arbete på egen hand, oavsett var du befinner dig. Vi har flera olika plattformar med digitalt innehåll. Det kan handla om filmer, poddar, 3D-modeller och mycket annat. Nedan följer ett urval av vårt digitala utbud.

Filmer

Våra filmer finns bland annat på Youtube, här hittar du samtliga!

Nedan följer ett urval av filmer från olika arkeologiska undersökningar.

Båtgravarna vid Gamla Uppsala prästgård

De unika fynden av två vikingatida båtgravar i Gamla Uppsala väckte sensation i juni 2019, då de grävdes fram.  I båda gravarna hade människor begravts och fått med sig både djur, vapen och personliga föremål. Se filmerna från den arkeologiska undersökningen.

Filmerna om båtgravarna i Gamla Uppsala

Skeppen i Masthamnen i Göteborg

Flera hundra år gamla skepp hittades vid Packhusplatsen/Masthamnen i centrala Göteborg 2019. Båtarna dateras till olika tidsperioder, de äldsta är från 1600–1700-talet och lämnades på hamnens botten. Det rådde liv och rörelse i staden med båtar som kom och gick under 1600-talet och spåren efter dåtidens människor finns kvar. Den äldsta hamnen har en lång historia som sträcker sig över 200 år. En arkeologisk undersökning av området vid Masthamnen och Kvarnberget påbörjades våren 2019 med anledning av att Trafikverket bygger Västlänken.

Filmerna om skeppsvraken i Masthamnen

Ett vikingatida gravfält i Bådstorp utanför Norrköping

Ett spännande vikingatida gravfält i utkanten av Norrköping undersöktes hösten 2019. Utgrävningen var den största i sitt slag i Östergötland med över 150 gravar. När utgrävningen var klar skulle gravfältet ge plats för ett stickspår till Ostlänken.

Filmerna om ett vikingatida gravfält i Bådstorp

Enescopinge – den medeltida staden

Under  2017–2018 undersöktes ett område i Enköping, kvarteret Traktören, där delar av den medeltida staden som legat dold under den nuvarande stadens gator grävdes fram. Projektet var ett samarbete mellan Arkeologerna och Upplandsmuseet, som gjorde filmerna.

Filmerna om medeltida Enescopinge

Pollenanalyser längs med Ostlänken

En vacker höstdag i september. Platsen, ett igenvuxet kärr i Tystberga i Södermanland. Paleoekologerna är ute för att hämta in borrkärnor från våtmarken och bland annat studera vilka pollen som finns i proverna. Det är ett fönster till det förflutna. Genom att se hur antalet och sammansättningen av pollen från olika växter förändras med tiden går det att se hur landskapet förändrades och hur klimat och människan påverkat naturen och kulturlandskapet. Totalt ska över 200 platser längs med höghastighetsnätet Ostlänkens kommande sträckning undersökas. Dels tar forskarna pollenprover och dels undersöker de den så kallade strandförskjutningen. Förhoppningen är att få ökad kunskap om hur landskapet såg ut för tusentals och hundratals år sedan.

Filmerna om paleoekologi längs med Ostlänken

Vikingaskatten i Viggbyholm

En silverskatt hittades 2020 i samband med en undersökning av en vikingatida gård i Viggbyholm i Täby i Stockholm.

Poddar

Hör mer om den fantastiska utgrävningen av en boplats från mesolitikum vid Motala ström där människor levde för mellan 9 000 och 6 000 år sedan. Eller lyssna på när osteologen Caroline Arcini berättar om de ben som hittades vid utgrävningen av ett vikingatida gravfält i Bådstorp utanför Norrköping.

Bläddra i hela vårt utbud av poddar i Soundcloud 

Se det förflutna i 3D

Medeltida hus, stenåldersgravar, spännande fynd och hela kyrkor. Ny digital teknik och nya dokumentationsmetoder med bland annat fotoskanning gör forntiden levande igen. Se Furingstad kyrka hemifrån soffan eller titta närmare på ett runbleck som hittats i fält.

Kolla in alla våra 3D-modeller i Sketchfab

Botanisera i vårt bildarkiv

En väldigt speciell dalahäst, fyndet av en piskmask och en vikingatida silverskatt. I Flickr kan du bläddra bland pressbilder och filmklipp från olika utgrävningar.

Bläddra bland utvalda foton och filmklipp