2017

Rapport 2017:72. Arkeologisk utredning, Halland län, Halland, Varbergs kommun, Träslövs socken, Träslöv 19:35, Träslöv RAÄ 23:1, 24:1 och 25:2.
Författare: Gisela Ängeby och Pär Connelid

Varbergs kommun planerar för bygge av vattentorn på en moränhöjd kallad Bastekullen i Träslöv öster om Varberg. Utredningsområdet innehåller tre registrerade stensättningar. Syftet enligt uppdraget var att genom inventering klargöra om det fanns ytterligare synliga gravar inom det berörda området, eller andra typer av fornlämningar, ej kända sedan tidigare. Inventeringen visade bland annat lämningar efter en linbastu som finns markerad på laga skifte karta från 1835.