2022

Rapport 2022:127
Arkeologisk utredning steg 1
Västra Götalands län, Västergötland, Göteborg och Mölndal stad och kommun, fastighet Forsåker 1:254 m.fl .
Christina Rosén och Kenneth Alexandersson

På uppdrag av Länsstyrelsen i Våstra Götalands län har Arkeologerna, SHM genomfört en arkeologisk utredning, steg 1 i Fässberg socken, Mölndals kommun. Utredningen föranleddes av Trafikverkets arbete med järnvägs­plan Almedal-Mölndal Fältinventeringen gjordes den 12–16 september 2022.