2019

Rapport 2019:102. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning. Gävleborgs län, Gästrikland, Gävle kommun, Kv. Gefleborg (Söder 5:1), Gävle 51:1/L1951:5633
Torbjörn Holback