2021

Rapport 2021:174
Arkeologisk utredning, etapp 1
Kalmar län, Torsås kommun, Torsås och Söderåkra socknar

Alf Ericsson, Annika Helander och Håkan Nilsson

Arkeologerna, Statens historiska museer har genomfört en arkeologisk utredning, etapp 1, inför omläggning av E22 mellan Bröms och Söderåkra förbi Bergkvara i Kalmar län. Utredningsområdet är en del av ett större område där Trafikverket arbetar med lokaliseringsutredning. Ett flertal nya forn- och kulturhistoriska lämningar har därmed dokumenterats och registrerats.