2018

Nya Lödöse Rapport 2018:2. Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Västergötland, Göteborgs stad och kommun, Olskroken 18:7 med flera, Göteborg 218
Veronica Forsblom-Ljungdahl, Jeanette Gustavsson och Mattias Öbrink med bidrag av Cathrine Andersson Färnström, Astrid Lennblad och Jens Heimdahl

I skrivande stund pågår en omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg och i samband därmed har en rad arkeologiska undersökningar genomförts.

I samband med att Platzer Fastigheter AB 2017 skulle undersöka skicket på rustbädden i en av sina byggnader vid Gamlestadens fabriker så utfördes en arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning. Undersökningen berörde den södra delen av Nya Lödöses stadsområde och här hittades spår av äldre odling och gravar som visar att det fanns en kyrkogård i denna del av Nya Lödöse.

Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHMM), Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum