2022

Rapport 2022:79
Arkeologisk utredning steg 2
Västra Götalands län, Västergötland, Lerums kommun, Lerums socken, Gamlebo 2:39, L2021:8249
Christina Rosén

I skogen mellan Lerum och Härryda ligger resterna av en liten skvaltkvarn som dokumenterades av Arkeologerna våren 2022. En stengrund, andra
konstruktionsdetaljer av sten och en avröjd yta mättes in och fotograferades. På den röjda ytan fanns spik och andra fynd som visade att en byggnad har stått där