2017

Rapport 2017:44.  Arkeologisk undersökning, Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Vallda socken, Buera 8:2, Vallda 252:1. Författare: Viktor Svedberg

Under ett par veckor i slutet av augusti 2015 genomförde Arkeologerna i Mölndal en mindre undersökning av en ensamliggande tomtning i Lerkil på den västra sidan av Onsalahalvön. Vid undersökningen visade det sig dock att tomtningen var fyndtom och i sen tid använd som deponi och eldningsplats för hushållssopor och trädgårdsavfall. Därför har det inte varit möjligt att säkert fastställa dess ålder och användningssätt. Troligtvis har det varit en enkel redskapsbod för fiskeredskap från sent 1700-tal eller tidigt 1800-tal som tillhört den närliggande gården Hornarp.