2017

Rapport 2017:16. Hösten 2014 gjordes en kompletterande förundersökning i Tvååker socken i Varbergs kommun, Halland. Vid platsen hade tidigare iakttagits bearbetad flinta från äldre stenålder och av denna anledning undersöktes ett torv/gyttjelager som bildats för cirka 10 000 år sedan. Vid undersökningen framkom dock ingenting som visade på mänsklig aktivitet under förhistorisk tid