2017

Rapport 2017:16. Hösten 2014 gjordes en kompletterande förundersökning i Tvååker socken i Varbergs kommun, Halland. Vid platsen hade tidigare iakttagits bearbetad flinta från äldre stenålder och av denna anledning undersöktes ett torv/gyttjelager som bildats för ca 10 000 år sedan.
Vid undersökningen framkom dock ingenting som visade på mänsklig aktivitet under förhistorisk tid