2015

Nya Lödöse Rapport 2015:1. Arkeologisk förundersökning i Gamlestaden 2013. Västra Götalands län, Västergötland, Göteborgs stad och socken, Göteborg 218
Bengt Westergaard

En omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg pågår och i samband därmed har en rad arkeologiska förundersökningar och stora slutundersökningar genomförts från 2012 till 2015. Undersökningarna har framför allt berört lämningar av staden Nya Lödöse som låg här mellan 1473 och 1624. Inför anläggning av en tillfällig spårväg utfördes arkeologiska förundersökningar/schaktövervakningar under 2012 och 2013.