2017

Rapport 2017:126. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Varbergs stad och kommun, Getakärr 2:6.
Jörgen Streiffert med bidrag av Christina Rosén

I samband med upprättande av detaljplan för Östra Kvarnagården, Getakärr 2:6, Varbergs stad och kommun har Arkeologerna utfört en arkeologisk utredning inom en cirka 18 000 kvadratmeter stor yta. Inga lämningar av arkeologiskt intresse påträffades.