2019

Rapport 2019:109. Arkeologisk utredning. Gävleborgs län, Gästrikland, Gävle kommun, Valbo socken, Lund 1:32, övrig kulturhistorisk lämning L1950:4577, L1950:4578 och L1950:4579
Mia Englund med bidrag av Fredrik Larsson