2017

Rapport 2017:109. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2. Stockholms län, Södermanland, Haninge kommun, Österhaninge socken, fastighet Täckeråker 1:146
Wivianne Bondesson och Maria Lingström

Vid utredningen registrerades en vägbank och en till största delen naturligt bildad hålväg, båda belägna strax utanför området, samt en
vägbanksliknande lämning inom området. Inga fynd eller lämningar som kunde knytas till slaget vid Jutskåran påträffades.