2019

Projektgruppen Mästerby 1361. Arkeologisk undersökning, 9–13 april 2018. Gotland, Mästerby socken, fornlämning Sanda 344, Eskelhem Boleks 1:5. Länsstyrelsens dnr 431-561-2018