2020

Projektgruppen Mästerby 1361
Arkeologisk undersökning, 25–29 mars 2019
Gotland, Mästerby socken, fornlämning Sanda 344, Eskelhem Boleks 1:5, Fjäle myr 1:5 Länsstyrelsens dnr 431-812-2019
Maria Lingström