2017

Rapport 2017:90. Arkeologisk utredning, Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Hanhals socken, del av Gressela 7:6, 5:3, Sätinge 1:8, 1:22, 1:2, 2:14 och 2:15.
Författare: Jessica Andersson, med bidrag av Johannes Nieminen och Christina Rosén

Med anledning av att Kungsbacka kommun planerar nedläggning av vattenledning mellan Äskatorp och Hanhals genomfördes en arkeologisk utredning. Slagen flinta observerades i ett fåtal schakt, i övrigt framkom inget av arkeologiskt intresse.