2018

Rapport 2018:59. Arkeologisk förundersökning. Hallands län, Halland, Varbergs kommun, Värö socken, Värö-Backa 16:3 Värö 265:1 och ID Objekt 1
Kajsa Andreasson med bidrag av Johannes Nieminen

Med anledning av planerad ny sträckning för vattenledning mellan Värö och Sunnvära genomförde Arkeologerna en förundersökning. I schakten förekom slagen flinta och enstaka anläggningar.