2016

Rapport 2016:68. Arkeologisk utredning, steg 1. Västra Götalands län, Västergötland, Marks kommun, Sätila socken, Sätila 5:15 med flera.
Gundela Lindman

Inför planeringen av en ny VA-ledning mellan Sätila och Ubbhult i Marks kommun utfördes en arkeologisk utredning, steg 1. En del av ledningen följer Storåns dalgång där fynd av bearbetad flinta och andra stenåldersföremål tidigare gjorts. Där föreslås fortsatt utredning på några utvalda sträckor liksom även på den så kallade Ubbhultdrumlinen.