2017

Rapport 2017:107. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Gällinge socken, Gällinge-Skår 2:1.
Jessica Andersson med bidrag av Christina Rosén

Med anledning av detaljplaneläggning av ett ca 125 000 kvadratmeter stort område i Gällinge-Skår genomfördes efter Länsstyrelsens beslut en arkeologisk utredning. Inom undersökningsområdet finns ett röse och två stensättningar registrerade. Ytterligare fornlämningar påträffades ej.