2017

Rapport 2017:146 Arkeologisk utredning, steg 1. Västra Götalands län, Västergötland, Marks kommun, Sätila socken, Ubbhult–Hägnen
Christina Rosén

Vid en arkeologisk utredning, steg 1, mellan Ubbhult och Hägnen i Marks kommun lokaliserades flera nya fornlämningar, framför allt flera kolningsgropar från framställning av träkol.