2018

Rapport 2018:49. Arkeologisk utredning. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Ölmevalla socken, Åsa 4:2 och 5:256
Johannes Nieminen med bidrag av Christina Rosén

Hösten 2017 genomfördes en arkeologisk utredning på fastigheterna Åsa 4:2 och 5:246, i Ölmevalla socken, Kungsbacka kommun. Vid utredningen hittades förhistoriska boplatslämningar bestående av härdar, stolphål och gropar.