2016

Rapport 2016:10. Kompletterande arkeologisk förundersökning Släp 214:1. Hallands län, Halland, Kungsbacka kommun, Släp socken, Släps Kullen 2:12.

Betty-Ann Munkenberg

I samband med att Kungsbacka kommun bereder tomtmark på fastighet Släps Kullen 2:12 har Arkeologerna genomfört en kompletterande förundersökning i norra kanten av fornlämning Släp 214. Inget av arkeologiskt intresse påträffades i undersökningsområdet.