2023

Rapport 2023:115
Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning
Dalarnas län, Dalarna, Borlänge kommun, Stor Tuna socken, Dalsjö 1:8, L1999:1000 (Stora Tuna 532:1)
Annika Nordström