Dalarna

Publikation

Schaktningsövervakning i Dalsjö

Arkeologisk undersökning i form av schaktningsövervakning, Dalarna Annika Nordström

Publikation

Hyttkammaren

Rapport 2023:5 Arkeologisk undersökning, Dalarna. Mia Englund

Publikation

Hyttkammaren 8

Rapport 2020:24. Arkeologisk förundersökning, Dalarna. Mia Englund och John Hamilton

Publikation

Gruvbron

Rapport 2020:21. Arkeologisk undersökning, Dalarna. Ann-Mari Hållans Stenholm och Mia Englund m fl.

Publikation

Gruvområdet Falun 109:1

Rapport 2019:145. Arkeologisk förundersökning, Dalarna. Mia Englund och John Hamilton

Publikation

Lustån – mötesplats för tåg

Rapport 2019:52. Arkeologisk utredning, etapp 1 och 2, Dalarna. Wivianne Bondesson