2023

Hyttkammaren – lämningar efter hyttindustri och vattenkraft under medeltid och tidigmodern tid

Rapport 2023:5
Arkeologisk undersökning
Dalarnas län, Dalarna, Falu stad och kommun, Hyttkammaren 8, fornlämning L2001:4288
Mia Englund

En arkeologisk undersökning gjordes år 2020 inom den västra delen av Falu stadslager. Undersökningen var relativt stor och belyser en arbetsplats vad gäller kopparhanteringen samt det nödvändiga bruket av vattenkraft i området. Lämningarna på platsen representerar ett stort tidsdjup, en stor variation och därtill några processled i framställningen av koppar.

Kontexterna som undersöktes var välbevarade och i några fall helt unika, såsom en hjulgrav samt vattenhjul från 1700-talet. Undersökningen har också givit ett relativt rikt fyndmaterial för dessa sammanhang, med fynd av exempelvis en äldre dalahäst samt små träspatlar. Byggnader och fynd av olika slag har även givit en insikt om arbetarnas miljö och arbetsförhållanden.

Resultaten från undersökningen gör att främst vattenförsörjningen till hyttindustrin under tidigmodern tid i Falun kan diskuteras i ett nytt ljus. Det gäller även sociala dimensioner av denna verksamhet.