2017

Arkeologisk förundersökning. Stockholms län, Uppland, Stockholms stad, Museikajen, Blasieholmen, Stockholm 103:1
Mathias Bäck