2021

Nya Lödöse Rapport 2021:3
Stadsgård 5, 6, 9, 16, 17, 32, gata B, samt vretar.
Arkeologiska undersökningar i Gamlestaden

Pernilla Morner, Mats Pettersson, Jonathan Pye och Mattias Öbrink

I skrivande stund pågår en omfattande förändring av stadsdelen Gamlestaden i Göteborg och i samband därmed har en rad arkeologiska undersökningar genomförts. Undersökningarna berör lämningar av staden Nya Lödöse som låg här mellan 1473 och 1624 och som givit Gamlestaden dess namn. I mindre utsträckning har undersökningarna också berört yngre perioder i Gamlestadens historia, dels landeritiden under 1600- till 1800-tal, dels den industriella epoken från i huvudsak 1800- och 1900-talen.

Den här rapporten innehåller resultaten av undersökningar som huvudsakligen genomfördes år 2015 och till mindre del under 2013 och 2014. Den yta som beskrivs här låg i den västra delen av staden, norr om Säveån och intill Göta älv. Här fanns sex stadsgårdar som låg utmed tre olika öst-västliga gator.

Undersökningarna i Gamlestaden sker i samverkan mellan Arkeologerna (SHM), Bohusläns museum och Rio Göteborg Natur- och kulturkooperativ i nära samarbete med Göteborgs stadsmuseum