2017

PM 2017:5. Arkeologisk utredning. Stockholms län, Stockholms stad, Järfälla socken, Riddersvik
Karin Lindeblad och Pär Karlsson

Under tre dagar i oktober 2017 genomfördes en arkeologisk utredning i den engelska parken i Riddersvik. Utredningen utfördes på uppdrag av Nivå Landskapsarkitektur AB, som i sin tur har fått i uppdrag av Stockholms stad att utarbeta ett parkprogram inför en kommande upprustning av parken. Gården och parken ägs sedan 1885 av Stockholms stad. Den arkeologiska insatsen syftade till att fördjupa kunskapen om delar av parkens tidigare gestaltning med fokus på gångar, hägnader och en lindberså. I uppdraget ingick även att lokalisera platsen för en byggnad, som finns med på den historiska kartan från 1843.

Ladda ner rapporten om undersökningarna i Engelska parken i Riddersvik.