2022

I detta nummer berättar vi om kronans masthamn, tullen vid Stora Bommen och naturligtvis om de många fartygsvrak som hittats på botten av den gamla masthamnen. Avslutningsvis berättar vi om den en gång så krigsdrabbade Göta älv och om alla de befästningar som byggdes för att skydda området. Men vi börjar där vi slutade sist med de byggnadsrester och husgeråd som hittats under mark efter de första göteborgarna. Ibland kommer vi dem så nära att vi kan namnge personer och återberätta delar av deras historia.

Vad döljer sig under marken i Göteborg? Flera stora arkeologiska undersökningar utförs i Sveriges näst största stad i samband med olika byggprojekt. Nya vägar, broar och en ny järnväg, Västlänken, byggs genom hela centrala staden.

Ladda ner tidningen i enkelsidigt format, se knappen ovan. Om du vill se den som dubbelsidig kan du öppna pdf:en i webbläsaren Microsoft Edge. Se bild för instruktioner hur du läser den.