2017

Rapport 2017:143 Arkeologisk utredning, steg 2. Västra Götalands län, Västergötland, Mölndals kommun, Fässbergs socken, Forsåker
Christina Rosén

Som ett led i den pågående omvandlingen av det gamla Papyrusområdet i Mölndal har Arkeologerna gjort en arkeologisk utredning i flera etapper. I denna rapport redovisas den sista etappen. Inga fornlämningar påträffades.