2022

Rapport 2022:20

Arkeologisk utredning steg 2, arkeologisk förundersökning och schaktningsövervakning 2020–2021

Skåne, Ystad kommun, Skårby, Sövestad och Bjäresjö socknar,
L1988:47, L1988:49, L1988:612, L1988:674, L1988:695,
L1988:125, L1988:6513, L2021:907, L2021:908, L2021:910,
L2021:5811, L2021:6079, L2021:6780 och L2021:7655

Nathalie Hyll (red.)

Vad är det mest spännande en arkeolog kan tänkas finna under sitt yrkesliv? Högt uppe på en sådan lista kommer säkert stenblocket som låg i ett ledningsschakt vid byvägen i Hunnestad. När arkeologen rensade fram blocket framträdde ristningen av ett stort, mytologiskt fyrfotadjur. Den ståtliga bildstenen som såg dagens ljus en morgon i december är känd från en berömd
avbildning av det så kallade Hunnestadmonumentet som gjordes på 1600-talet. Stenarna i monumentet kom sedan att skingras och några av dem återfanns aldrig.

Tills den där morgonen. Bildstenen upptäcktes då Ystad kommun lät bygga ut VA-nätet väster om Ystad. Arkeologerna vid Statens historiska museer i Lund följde ledningsschakten som bland annat grävdes i de gamla byarna Hunnestad, Bjäresjö och Ruuthsbo. Bildstenen i Hunnestad påträffades inte så långt från Runstensstycket, som enligt gamla kartor förmodligen var den plats där monumentet stod när det tecknades av på 1600-talet. Bildstenen fördes sedan ner till byn och lades där den gamla byvägen korsar en bäck. Den låg med den flata ristningssidan upp och har troligen använts som fundament till en bro.

Det sensationella fyndet uppmärksammades stort av media, allmänhet och forskarsamhället och var ett helt unikt inslag under arbetet med VA-nätet, där en rad andra arkeologiska lämningar också undersöktes. I föreliggande rapport redovisas samtliga arkeologiska insatser som utfördes.