Arkeologisk undersökning

Tjänst

Geografiska analyser – GIS

Genom att använda digitala geografiska informationssystem (GIS) kan ny och värdefull historisk kunskap tas fram. Analyser av landskap och information...

Tjänst

Magnetometer

Genom att mäta olika materials magnetiska egenskaper med ett mycket känsligt instrument, en så kallad magnetometer, är det möjligt att...

Tjänst

Uppdragsarkeologi

De flesta arkeologiska undersökningar i Sverige görs i samband med markexploatering, till exempel när en ny väg ska dras eller...

Tjänst

Arkeologisk prospektering

Metalldetektor, magnetometer och georadar. Vi undersöker vad som döljs under jorden utan att gräva.