GIS

Tjänst

Intrasis

Intrasis är Skandinaviens mest använda arkeologiska dokumentationssystem, utvecklat av Arkeologerna.

Tjänst

Geografiska analyser – GIS

Genom att använda digitala geografiska informationssystem (GIS) kan ny och värdefull historisk kunskap tas fram. Analyser av landskap och information...

Tjänst

Utbildning

Modern arkeologi bedrivs inte bara med spadar och hackor. Minst lika viktigt är användandet av datorer. Att skaffa sig kunskap...

Tjänst

Arkeologisk prospektering

Metalldetektor, magnetometer och georadar. Vi undersöker vad som döljs under jorden utan att gräva.