Intrasis

Blogginlägg 2017.12.11

Vinteruppehåll i fältarbetet

Nu täcks lämningarna efter Gullbergs fäste över inför vintern. Till våren kommer de att avtäckas och visningar erbjudas på plats

Tjänst

Intrasis

Intrasis är Skandinaviens mest använda arkeologiska dokumentationssystem, utvecklat av Arkeologerna.

Tjänst

Fältdatastöd

Arkeologerna har arbetat med digital fältdokumentation sen 1990-talet och har därför en unik kunskap om metoder och tekniska lösningar. Grunden...