Jönköping

Publikation

Mäjensjö

Rapport 2017:157. Arkeologisk utredning, etapp 1. Småland. Alf Ericsson

Publikation

Röjningsrösen och kolbottnar i Månsarp

Rapport 2017:103. Arkeologisk utredning och förundersökning, Småland. Alf Ericsson och Johan Stenvall

Publikation

En vikingatida vapengrav i Torrsjö

Rapport 2016:35. Arkeologisk undersökning, Småland. Britt Ajneborn