2016

Rapport 2016:35. Arkeologisk undersökning 2013. Jönköpings län, Småland, Nässjö kommun, Flisby socken, Torrsjö 6:1, fornlämning Flisby 238:1
Författare: Britt Ajneborn

Någon gång under senare delen av vikingatid begravdes en man med en uppsättning av två spjut/lansspetsar i en grav vid Torrsjö. Han fick sin sista viloplats på ett krön ovanför en sjö, intill en gammal allfartsväg. Gravens läge gjorde att alla som rörde sig i trakten såg hans gravmonument och i långa tider levde hans minne kvar bland människorna i bygden.