Kvillinge

Publikation

Vid Pjältån

Rapport 2022:136 Arkeologisk utredning, Östergötland. Katarina Österström

Publikation

Boplatslämningar från sten- och järnålder

Rapport 2017:132. Arkeologisk undersökning, Östergötland. Ann Westermark

Publikation

Skärlöta – intill ett gravfält

Rapport 2017:30. Arkeologisk förundersökning i form av schaktningsövervakning Östergötland, Norrköpings kommun, Kvillinge socken, Skärlöta 5:1, Kvillinge 123:1