Lomma

Publikation

Boplatslämningar i Lomma

Rapport 2023:22 Arkeologisk utredning steg 2, 2022, Skåne. Anna-Sara Noge

Publikation

E6 Vinstorpsvägen

Rapport 2019:86. Arkeologisk förundersökning 2018, Skåne. Fredrik Strandmark

Publikation

E6 Vinstorpsvägen

Rapport 2018:31. Arkeologisk utredning steg 2, 2017, Skåne. Fredrik Strandmark

Publikation

Lommabanan

Rapport 2016:34. Arkeologisk utredning steg 1, Skåne. Magnus Artursson & Kennet Stark