2018

Rapport 2018:31. Arkeologisk utredning steg 2, 2017. Skåne, Lomma kommun, Lomma socken, Vinstorp 2:146, 23:1 och 4:7, fornlämning Lomma 71–72
Fredrik Strandmark

Med anledning av att Trafikverket ska bygga på- och avfarter mellan väg E6 och Vinstorpsvägen i höjd med Lomma har Arkeologerna utfört en arkeologisk utredning. Resultaten visar att området innehåller under mark dolda fornlämningar, sannolikt från förhistorisk tid.