Mjölby

Publikation

Sträckan Vistad–Lundby

Rapport 2021:50 Arkeologisk undersökning, Östergötland Annika Helander

Publikation

Hulje – ledningsdragning invid kända fornlämningar

Rapport 2021:5. Arkeologisk undersökning i form av schaktövervakning, Östergötland. Maria Petersson

Blogginlägg 2020.11.02

Fossila odlingslämningar i Hulje

Det finns flera omfråden med fossila odlingslämningar, men även äldre åkermark som tillhört gårdarna, troligen från äldre järnålder,

Blogginlägg 2020.10.25

Ett vägsystem från medeltid

Hulje ligger strax utanför Mjölby i Östergötland och har tidigare tillhört Högby socken. Den äldre landsvägen som förbundit kvarnplatsen vid...

Uppdrag

Ett förhistoriskt landskapsrum vid Hulje

Strax utanför Mjölby finns spår av gårdar och annan bebyggelse under jorden som kan spåras flera tusen år tillbaka i tiden. Under 2020 grävs området ut.